Nurmeksen Kalamiehet ry

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Nurmeksen Kalamiehet ry etsii vetäjiä nuorisotoimintaansa. Vetäjän tehtävänä olisi mm. järjestää kerhotoimintaa, jossa rakennetaan eri kalastusvälineitä ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan eri kalastustapoihin. Yksin ei kuitenkaan tarvitsisi nuorisotoiminnasta huolehtia vaan apua on saatavilla!

Yleisinä tapahtumina lapsille ja nuorille järjestetään vuosittain oma pilkkipäivä maalis – huhtikuussa ja rantaonki kesäkuussa. Lisäksi seuran jäsenet järjestävät pyydettäessä opastusta koululuokille tai muille asiasta kiinnostuneille. Nuorisotoiminta siis jatkuu muutoin ennallaan kerhoa lukuun ottamatta.